Дни на отворените врати 

Ще се проведат в ДГ „Слънце“ както следва:

На 22.04.2024 година (понеделник) на ул. „Шейново“ 12 от 8:30 часа до 11:30 часа и от 16:00 часа до 18:00 часа.

На 24.04.2024 година (сряда) на ул. „Доростол“ 24 от 8:30 до 11:30 часа и от 16:00 часа до 18:00 часа.

Ще очакваме родителите на бъдещите ни възпитаници да дойдат и на място да се запознаят с преподавателите, персонала и да разгледат материалната база на градината.


 Детска градина "СЛЪНЦЕ"

Детската градина "Слънце" се отличава с иновативна образователна програма, уютна и стимулираща обстановка, висококвалифициран екип от преподаватели и активно сътрудничество с родителите. Тези елементи правят "Слънце" най-доброто място за развитие на децата. 

Кои сме ние и защо да изберете Детска градина "СЛЪНЦЕ"?

Детска градина “Слънце” е открита на 11 септември 1981 г. и първоначално се нарича „Знаме на мира”. От декември 1989 г. детската градина се именува „Слънце”, а от месец юни 1993 г. се обединява с ЦДГ ”Щурче” под общо име „Слънце”. Тя се намира в кв.”Възраждане”, в близост до Парка на младежта. Около детската градина има много училища, тук е и Русенския университет „Ангел Кънчев”.

Педагогическото взаимодействие с децата се осъществява от квалифицирани учители и с помощта на помощник-възпитатели. То се реализира  в съдействие и партньорство с родителите, съобразно възрастовите особености и индивидуални

В детската градина се предлага широка образователна програма, включваща: български език и литература; математика; околен свят; изобразително изкуство; музика; конструиране и технологии; физическа култура.

Наред с това, децата се занимават допълнително с редица дейности: английски език, съвременни и спортни танци.

В сградата на ДГ „Слънце” на ул. „Шейново” 14 функционира закрит плувен басейн.

 

Предметно-дидактичната среда във всички групи на детската градина е:

вариативна и мобилна;

интересна и привлекателна;

развиваща и стимулираща;

гарантираща възможности за избор;

съобразена с конкретното образователно съдържание за деня.

 

Ежегодните инициативи на детската градина подготвят децата в дух на креативност и иновативност:

ДГ „Слънце“ има две свои печатни издания: вестник „Слънчице“ и списание „Слънчо“.

Структура

ДГ “Слънце” е общинска детска градина и е обединение от две основни, специално строени за целта сгради на ул. “Шейново” 14 , ул. “Доростол” 22 и три филиала “Бисер”, “Плиска” и „Къщата” в съседство на основните сгради.

В ДГ “Слънце” функционират 13 групи с общо 330 деца, разпределени по възрастов признак.


Научете повече

Адреси: 

Град Русе:  ДГ "Слънце 1" - ул.Шейново №14;

 Филиал "Къщата" - ул. Шейново №14 ;

  ДГ "Слънце 2" - ул. Доростол №24 ; 

Филиал "Плиска" - ул. Плиска, бл. Плиска ; 

Филиал "Бисер" - ул Янтра №1 блок Бисер

За детската градина

Д-Г СЛЪНЦЕ 1 

В основната сграда на ДГ "Слънце" 1 работят пет групи, разположени в просторни занимални. Разпределението на децата в тях е по възрастов признак. Те се възпитават от квалифицирани преподаватели. В същата сграда се помещават  административните звена и ръководството на детската градина.  В нея се намира и плувният басейн, в който децата правят закалителни процедури и се учат да плуват. 

В ДГ "Слънце" 2

Работят четири занимални, в които се учат деца от първа, втора, трета и четвърта възрастова група. 


Филиал "Къщата"

Филиал "Плиска"

Филиал "Бисер"

Галерия