Втора група Сл.2

Втора група Сл2

"Звездички"

Учители: 

Помощник възпитател: Димитринка Денева