Първа А група "Къщата"

Първа А група "Къщата"

Учители: 

Чистач: Назлъ Ризова