Първа Б група Сл. 1

Първа Б група Сл1

"Бонбон'

Учители: 

Помощник възпитател: Валентина Савова