Трета група Сл.1 "Барбарони"

Трета група Сл.1 - Барбарони

Учители: 

Помощник възпитател: Стойка