Трета група Сл.1 "Барбарони"

Трета група Сл.1 - 

"Барбарони"

Учители: 

Помощник възпитател: