Четвърта група Сл. 1 Филиал "Плиска"

Четвърта група Сл.1 Филиал "Плиска"

Учители: 

Чистач: Василена Ненова