Четвърта група Сл. 2 "Слънчеви Приятели"

Четвърта група Сл.2 "Слънчеви Приятели"

Учители: 

Помощник възпитател: Людмила Стоянова