За нас

За нас

Детска градина “Слънце” е открита на 11 септември 1981 г. и първоначално се нарича „Знаме на мира”.

От декември 1989 г. детската градина се именува „Слънце”, а от месец юни 1993 г. се обединява с ЦДГ ”Щурче” под общо име „Слънце”. Тя се намира в кв.”Възраждане”, в близост до Парка на младежта.

Около детската градина има много училища, тук е и Русенския университет „Ангел Кънчев”.

Педагогическото взаимодействие с децата се осъществява от квалифицирани учители и с помощта на помощник-възпитатели. То се реализира  в съдействие и партньорство с родителите, съобразно възрастовите особености и индивидуални

В детската градина се предлага широка образователна програма, включваща: български език и литература; математика; околен свят; изобразително изкуство; музика; конструиране и технологии; физическа култура.

Наред с това, децата се занимават допълнително с редица дейности: английски език, съвременни и спортни танци.

В сградата на ДГ „Слънце” на ул. „Шейново” 14 функционира закрит плувен басейн.

 Предметно-дидактичната среда във всички групи на детската градина е:

вариативна и мобилна;

интересна и привлекателна;

развиваща и стимулираща;

гарантираща възможности за избор;

съобразена с конкретното образователно съдържание за деня.

 

Ежегодните инициативи на детската градина подготвят децата в дух на креативност и иновативност:

ДГ „Слънце“ има две свои печатни издания: вестник „Слънчице“ и списание „Слънчо“.

 

Структура

 Детска градина „Слънце“ - Русе ползва имоти, които са публична общинска собственост, с адрес: ДГ „Слънце“ 1, ул. „Шейново“ № 14; ДГ„Слънце“ 2, ул. ”Доростол” 24; Филиал в бл. Бисер, ул. Янтра № 1, Филиал „Плиска” в бл. „Плиска” и филиал „Къщата”, ул. „Шейново” 1 в съседство на основните сгради.

В ДГ “Слънце” функционират 13 групи с общо 330 деца, разпределени по възрастов признак.

Детска градина „Слънце“ е институция в системата на предучилищното и училищно образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас.   Детска градина „Слънце“ е общинска детска градина – Община Русе. 

Организацията на предучилищното образование е целодневна

Началото

В изпълнение решенията на XII БКП за разширяване мрежата от детски заведения в новостроящия се комплекс „Възраждане-юг“ строителите от СМК-Русе построяват слънчева сграда за 100 деца. Цялостното обзавеждане на ДГ е възложено на Стоянка Михайлова Дочева-директор на същата.

По решение на ИК на ОНС-Русе на заседание от 24.IX.1981г. наименува ЦДГ “Възраждане-юг“ Русе в „Знаме на мира“(името на Международната детска асамблея създадена по инициатива на Людмила Живкова).

Тържественото откриване е на 5.XI.1981г..Лентата прерязва Керчо Джамбазов-председател на ОК на БКП.

През месец май на 1982г.завършва преустройството в приземния етаж във физкултурен салон. Средствата, материалите и работната ръка са от ЕП-МАТ под ръководството на Йордан Йорданов.


ЕП-МАТ под ръководството на Йордан Йорданов.

На 15.IX.1983г. ЦДГ “Знаме на мира“ е определена за базова по внедряването на нова програма за възпитателна работа(осъществяват се редица открити практики пред колеги от други ДГ от окръга).  За тази цел още през лятото се извършва цялостен довършителен ремонт на сградата, довършва се и разширяването на площадките за игри на двора.

11.III.1988г. Започва преустройството на приземния етаж в басейн. Една отдавнашна мечта на колектива става реалност.

10. XI.1989г. Откриване на плувен басейн и кабинет за театрални кули.

21.XII.1989г.- След 10 ноември 1989г. освен промени в обществено-политическия живот настъпват промени и в образователната система. По предложение на ОбСДР-Русе се провежда допитване на колектива на ЦДГ “Знаме на мира“ за промяна на името на ДГ. Категорично против са 10% от персонала. Оформят се предложения за „Слънце“ ,  „Звънче“ ,  „Русчуклийче“.

 


С решение на изпълкома на ОбНС се  утвърждава име на ДГ- ЦДГ“ Слънце“. 

15.X.1990г.-Прието е предложение за обединяване  на ЦДГ “Слънце“ и ЦДГ “Славянка“ с един административен ръководител-Стоянка Дочева.

I.1993г.-Изпращане на директорката Стоянка Дочева поради прекратен трудов договор с Община Русе.

4.I.1993г.-След издържан конкурс бе представена новата директорка Елеонора Попова.

IX.1994г.-Първи педагогически съвет на обединените ЦДГ “Слънце“ и ЦДГ “Щурче “.

V.1994г.-Закриване на ЦДГ “Славянка “.

28.XII.1996г. –Юбилеен концерт на обединените детски градини-15 години „Слънце “1 и 30 години „Слънце“2 в Дома на културата.

19.II.2003г.-излиза сигнален брой на в-к “Слънчице“-хроникьор на събитията в ДГ.


X.2006г.-Учредяване на „Детска Еко Академия- Слънчо“ с учредители Вяра Георгиева и Стоян Стоянов. Представяне на инициативата „Покажете ми да знам“, изложба на художествени фотоси „Красотите на ПП“ Русенски Лом“. Гостуват представители на Община Русе, РИО, ПП “Русенски Лом“ и РУ “Ангел Кънчев.

 19.II.2007г.-Отбелязване създаването на в-к “Слънчице“.

лято 2007г.- Отбелязване 170г. от рождението на Васил Левски със специално издание на в-к “Слънчице“.

IX.2007г.-ЦДГ “Слънце “обитава двете основни сгради и два филиала в бл. “Бисер“ и бл.“Плиска“.

ЦДГ “Слънце“ създава свой уеб сайт-

www.cdg-slance.hit.bg

В него се публикуват снимки, актуална информация за детската градина и обновеното детско вестниче вече „Слънчице “- вече в електронен вариант.

15.II.2011г.-със специална церемония тържествено е открита обновената сграда на ЦДГ“Слънце“2 по проект “Красива България“ с гости кмета на града  Божидар Йотов, г-н Емил Сарафов-представител на “Красива България“, доц. Васил Пенчев-председател на Общинския съвет и Отец Георги, който освещава  сградата за здраве и благоденствие.

IV.2011г.-в ЦДГ “Слънце “2 се оформя своеобразен „Музей на играчките “. Експонатите, събирани с десетилетия впечатляват както децата, така и родителите. Най-старите играчки датират от 50-те и 60-те години на миналия век. Част от тях предизвикват носталгия в очите и на баби и дядовци на децата.

 

IX.2012г.-ЦДГ “Слънце “вече разполага с 2 нови групи и новооткрит филиал “Слънчевата къща “на ул.” Шейново “.

2013г.-Екатерина Йорданова и Силвия Ангелова със  съдействието на директор Елеонора Попова стартират проект “Бисерни зъбки“ представен и във Финландия.

Идеята е на Камелия Кетури, бивша майка на дете от ДГ „Слънце”. През 2011 г. Камелия  работи като медицинска сестра в Хелзинки,  но продължава образованието си в Университета за приложни науки „Метрополия”- Хелзинки, Финландия. При нейното първо идване в ДГ, тя провежда здравни беседи и практически занимания с децата като акцентира на денталното здраве на 3-7 г. деца. Водена от желанието си да помогне, Камелия работи първоначално с две групи: в „Слънце“ 1 (Ек. Йорданова/ С. Ангелова ) и ф-л „Бисер“ (Р. Георгиева /В. Станчева). По официални данни България се нарежда на едно от последните места по профилактика на зъбите и денталното здраве. Заражда се идеята за съвместни дейности и общ проект.

В продължение на няколко дни екип от доброволки от Университета Метрополия в Хелзинки (Финландия),  работят с децата и техните учители по проблемите на устната хигиена. Камелия Кетури,  Вики Салиху  и Ниина  Линдхолм – дипломирана хигиенистка, занимаваща се с научна работа,  проведоха:  теоретична част, обучение на учителите и  практическа– за децата. По забавен начин, под формата на различни игри, децата научават как се разболяват зъбките, какво е кариес, направиха различни експерименти. Гостите от Финландия снемат зъбен статус на около 45-46 деца. Практическите опити за влиянието на захарта и оцветителите върху зъбките, които бяха осъществени, предизвикаха много голям интерес сред децата и техните родители.    Проектирани и оформени са зони в умивалните за миене на зъбките на малчуганите.

2013г.   Стартира нов проект в ДГ„ Слънце“ 1“Паспорт на дървото“(ІV гр.) с екологична насоченост по инициатива на  учителките С. Ангелова  и Ек. Йорданова.

 Цел: Разширяване на представите за промяната в растителния свят като резултат от промяната на климата. Проследяване и откриване на промените в конкретен обект - дърво.


V.2019г.-заслужено признание за ДГ “Слънце“- „Награда Русе“

IV.2020г. Стартира “Дигитална ДГ “. Въпреки сериозната епидемиологична обстановка  вдъхнахме надежда на деца и родители, че доброто предстои и не са сами.

VIII.2021 г. –след пенсиониране на Елеонора Попова-директор, в длъжност директор на ДГ “Слънце “встъпи г-жа Ирена Минчева, а на по-късен етап се присъедини г-жа Силвия Стоянова, която пое длъжността на зам. директор на ДГ “Слънце “.