ЕкипРъководство и администрация 


Усилията на екипа на детската градина са насочени към:

– Утвърждаване на съвременни иновационни модели на образователна дейност, които да осигурят максимално развитие на детския личностен потенциал.

– Създаване на възможности за пълноценна социална реализация на децата.

– Поставяне  основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална култура и родова идентичност;

– Децата излизат от детската градина мотивирани и добре подготвени за училище.

Всичко това ние постигаме чрез професионалното отношение на един високо квалифициран екип от педагогически  и непедагогически персонал.

Екипът на детската градина се състои от 50 човека от които:

– 29 педагогически персонал: директор, зам. директор по учебната дейност и 27 учители.

– 21 непедагогически персонал: счетоводител ,ЗАС, домакин, 13 пом. възпитатели, готвач, двама пом. готвачи, раб. ремонти поддръжка и общ. работник.


Педагогически специалисти

Ирена Минчева

Директор

dgsuny@abv.bg

Силвия Стоянова

Заместник- директор

silviastoyanova17@abv.bg

Екатерина Йорданова - Гевезовска

Старши учител

ekaterina_ny@abv.bg

Диляна Добромирова

Старши учител

d.dobromirova@abv.bg

Деница Тодорова

Учител


Елка Лауданова

Старши учител

elaudanova@abv.bg

Елия Пенчева

Старши учител

elia83@abv.bg

Петя Георгиева

Старши учител

petia_koleva1983@abv.bg

Иванка Райкова

Старши учител

www.raykova@abv.bg

Галина Георгиева

Старши учител

galina_georgieva04@abv.bg

Таня Михнева

Старши учител

t.mihneva@abv.bg

Валя Черганска

Старши учител

valche62@abv.bg

Бисерка Чакърова

Старши учител

bissi75@abv.bg

Ванчи Енчева

Старши учител

vanchi.64@abv.bg

Иванка Станчева

Старши учител

vancheto63@mail.bg

Маргарита Асенова

Старши учител

ysiad@abv.bg

Кристина Данова

Учител група 

kristina_danova@abv.bg

Кристина Кръстева

Учител група 

kristina.krasteva1983@gmail.com

Ася Пенева

Учител група 

aaa.p@abv.bg

Диана Денева

Учител група 

didi_cc@mail.bg

Сияна Георгиева

Учител група 

siqnailiqnova@yahoo.com

Ивелина Йорданова

Учител група 

iv_antonova89@abv.bg

Дуйгу Хасан

Учител група 

duygug@abv.bg

Анелия Михайлова-Дончева

Учител група 

aneliq_mihailova@abv.bg

Гергана Димитрова

Учител група 

geridim7@gmail.com

Десислава Николова

Учител група 

desislava_o@abv.bg

Марина Матинска-Симеонова

Учител група 

matinska88@abv.bg

Петя Гюрчева-Великова

Учител група 

giycheva@abv.bg

Непедагогически специалисти

Цветелина Димитрова

Главен счетоводител

Росица Василева

Завеждащ "Административна служба"

Даниела Раднева

Домакин

Боряна Тачева

Помощник възпитател

Валентина Савова

Помощник възпитател

Ралица Сотирова

Чистач

Татяна Станоева

Чистач

Росица Алексиева

Чистач

Юлия Маринова

Чистач

Назлъ Ризова

Чистач

Василена Ненова

Чистач

Радка Янкова

Чистач

Марияна Лашева

Чистач

Людмила Стоянова

Помощник възпитател

Димитринка Денева

Помощник възпитател

Маргарита Христова

Помощник възпитател

Светла Неделчева

Готвач

Радолинка

Готвач

Шенел Хамзова

Помощник готвач

Красимир Ненов

Общ работник


Работник поддръжка на сгради