ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ


От квотата на родителите

1.   Председател

Диана Ангелова Вълкова- Димитрова

diana_vulkova@abv.bg

тел. за контакт 0883582483

 

  2.Членове(титуляри)

1.Бояна Ангелова Костадинова

boyanakostadinova90@gmail.com

тел. за контакт 0876263106

2.Деница Пламенова Пейчева

denipeycheva@abv.bg

тел. за контакт 0878862643

   3.Станислава Добрева Добрева

staskata_88@abv.bg

тел. за контакт 0886924676

 

Представители на финансиращ орган

член (титуляр) Юлияна Джорова

j.djorova@ruse-bg.eu

тел. за контакт 082/506503

член (резерва) Богданка Хиткова

 

Родители членове(резерва)

1.   Диана Величкова Тороманова

d.v.toromanova@gmdil.com

тел. за контакт 0883486444

2.Михаела Михайлова Кулева

gretta001@abv.bg

тел. за контакт 0879570682

3.Преслава Байчева Иванова

preslavabaycheva.g@gmail.com

тел. за контакт 0886063097

4.Росица Иванова Иванова

rosity.bosity@abv.bg

тел. за контакт 0878144234

ПРОТОКОЛ ?