Контакти

Контакти

гр. Русе 7000,

ул. "Шейново" №14

info@cdg-slance.com 


ДГ „Слънце“ I

Град Русе 7020, кв. „Възраждане”, ул. „Шейново” 14.

Тел: 082/84 58 59

email: info@cdg-slance.com

email: dgsuny@abv.bg

email: info-1826019@edu.mon.bg

email: dgsunym11@abv.bg / този мейл е във връзка с ЦАЙС ЕОП/

 

ДГ „Слънце“ II

Град Русе 7004, кв. „Възраждане”, ул. „Доростол” 22.

Тел: 082/84 20 90

 

Филиали:

„Бисер”, бл. „Бисер”, ул. „Янтра” № 1

„Плиска”, бл. „Плиска”,  ул. „Плиска” № 2

„Къщата”, ул. „Шейново” № 14