Прием

Мединф : за вас, родители!

Задължителни Медицински изследвания и документи при отсъствие на дете от детската градина

     1: До 10 дни - Медицинска бележка от личен/семеен лекар.

     2: Повече от 10 дни - Медицинска бележка от личен/семеен лекар, че детето е клинично здраво, неопаразитено и не е било в контакт със заразно-болни.

     3: По здравословни причини, независимо от броя на дните - Медицинска бележка от личен/семеен лекар, че детето е клинично здраво. Мед. бележка съдържа № на амб. Лист или изх. № от Журнал на ОПЛ.

     4: Повече от 30 дни - само Медицинска бележка - При необходимост и еднократно бактериологично изследване за патогенни чревни микроорганизми с отрицателен резултат само по епидемични показания  и Медицинска бележка от личен/семеен лекар, че детето е клинично здраво.

     5: За повече от 2 месеца - Еднократен отрицателен резултат за чревни паразити и Медицинска бележка от личен/семеен лекар, че детето е клинично здраво.

     6: Над 6 месеца - Всички изследвания и документи както при постъпване на ДГ. 

 Задължителни медицински изследвания и документи при прием на дете в детската градина


Когато детето отсъства по семейни причини, които не са свързани със здравословното състояние - НЕ СЕ ИЗИСКВАТ МЕД. БЕЛЕЖКИ ЗА ОТСЪСТВИЯ НА ДЕЦАТА ОТ ДГ. За отсъствия по семейни причини се подават заявления при учителките на съответната група.


ВАЖНО!

При отсъствие по болест на детето, родителите уведомчват в тридневен срок на място или по телефона учителите на групата.
На децата посещаващи трета и четвърта подготвителна задължителна група в ДГ се издава мед.Бележка в края на боледуването, отразяваща срока на боледуване и диагноза, че детето е здраво и липсата на контакт с ОЗБ и опаразитеност.
БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!